Opis odmiany

Miejsce wyhodowania: Polska (grupa hodowlana AJAPPLE).

Pochodzenie: krzyżówka Sunrise x Delbarestivale.

Wzrost: słaby, korona stożkowa średnio zagęszczona łatwa do formowania. 

Zapylacze: Idared, Najdared®, Geneva, Delikates, Evereste, Golden Hornet.

Odmiany zapylane: Boskoop, Elise®, Golden, Idared, Najdared®, Jonagold, Red Jonaprince®.

Owocowanie: Sander wchodzi wcześnie w owocowanie. Plonuje corocznie i obficie. Wymaga przerzedzania zawiązkówWażną zaletą odmiany jest możliwość 2/3 etapowego zbioru owocu, ze względu na wyrównanie parametrów dojrzałości zbiorczej jabłek w całej koronie drzewa.

Owoc: średniej wielkości 70-80mm, pozostawiony na II zbiór szybko dorasta. Kształt jabłka cylindryczny. Skórka gładka jasnożółta pokryta paskowanym karminowo-pomarańczowym rumieńcem. Smaczny, jędrny, soczysty. Owoce nie przejrzewają na drzewie i nie opadają

Dojrzałość zbiorcza: połowa sierpnia, kilka dni później po odmianie Piros.

Przechowywanie: chłodnia 1-2 miesiące.

Wytrzymałość na mróz: średnia.

Podatność na choroby: parch - mała, mączniak - mała, choroby kory i drewna - mała

 

 

Odmiana jabłoni Sander podlega ochronie prawnej na terytorium Polski na podstawie decyzji Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej o przyznaniu wyłącznego prawa do odmiany na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 843) więcej informacji >>>

Ponadto odmiana jabłoni ‘SANDER’ chroniona jest wspólnotowym wyłącznym prawem do odmiany na mocy decyzji Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) w Angers we Francji (decyzja UE nr 47068 z dnia 06 czerwca 2017 r.) na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dziennik Urzędowy L 227, 01/09/1994 P. 0001 – 0030) zwane dalej w treści również Rozporządzeniem (WE) nr 2100/94.

Ochrona prawna dla tej odmiany upływa z dniem 31 grudnia 2047 r. i jest skuteczna na terytorium całej Unii Europejskiej.
Posiadaczami wspólnotowego wyłącznego prawa do odmiany jabłoni ‘SANDER’ są Panowie Andrzej i Szymon Nowakowscy. więcej informacji >>>